საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუქმდეს თბილისში ზოოპარკი / Stop build new Zoo in Tbilisi

საჭიროა 8263 ხელმოწერა

1737
10000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • თბილისის საკრებულო

გაუქმდეს თბილისში ზოოპარკი / Stop build new Zoo in Tbilisi

დაუბრუნდნენ ზოოპარკის ცხოველები თავიანთ ბუნებრივ გარემოს, ან გადაეცნენ შესაბამისი ბუნებრივი პირობების მქონე ზოოპარკებს.

მხოლოდ ადამიანის გართობის მიზნით უდაბნოს, თუ ტროპიკული ტყეების ცხოველები არ უნდა ატარებდნენ თავიანთ ცხოვრებას ქალაქის მტვერში, სხვა კლიმატის და ბუნებრივი პირობების ცხოველების სრულიად არაბუნებრივ გარემოში მოქცევა ბოროტებაა. ზოოპარკი რომელიც მხოლოდ ადამიანის ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილებისთვის იქმნება, შეუძლებელია შესაბამისი ხარისხით გაკეთდეს თბილისში, ამისთვის საჭიროა კოლოსალური თანხები, ამისი ფინანსური რესურსი ქვეყანაში არ არსებობს!

ქვეყანაში სადაც ცხოველებს ვერ უვლიან საერთოდ არ უნდა არსებობდეს ზოოპარკი...


We are against to renovate or build new Zoo in Tbilisi. It is evil to make exotic animals live in small area of the dusty city.  If you think the same join the petition.

We demand to take animals to it's natural climat environment or bring to another well organized Zoos of another country, were is more precized environment to their natural.

There is no funds in Georgia to build new Zoo with right environment.  In the country where animals can't be treated right should not exist any Zoo.

Beasts shouldn't spend their lives in the city when they meant to be in tropics or tundras etc....