საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

მოვითხოვთ იფუნქციონიროს მეორადმა ჩარიცხვებმა 2015 წელს

მივმართავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ვინაიდან, წელს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის აბიტ…