საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ იფუნქციონიროს მეორადმა ჩარიცხვებმა 2015 წელს

დასრულებული

2004
2000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მოვითხოვთ იფუნქციონიროს მეორადმა ჩარიცხვებმა 2015 წელს

მივმართავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ვინაიდან, წელს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის აბიტურიენტები დარჩნენ უნივერსიტეტის გარეთ, გთხოვთ, წელს იფუნქციონიროს მეორედმა ჩარიცხვებმა.
დაახლოებით 18 000 ადგილი თავისუფალია, რაც სახელწიფოსათვისაც არ ქმნის სახარბიელო სიტუაციას, რადგან სწავლას ვერ აგრძელებენ სტუდენტები, 
რომლებმაც არა მარტო გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, არამედ აიღეს საკმაოდ მაღალი ქულები, თუმცა აკლდათ უნივერსიტეტთა სწორად დალაგების გამოცდილება.