საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სპეციალური მასწავლებლის სტატუსის გათანაბრება მასწავლებლის სტატუსთან

ინკლუზიური განათლება, როგორც ზოგადი განათლების განვითარების პროცესი უზრუნველყოფს ყველა  ბავშვის, თუ …