საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

თბილისის უძველესი ძეგლის - თბილისის ათეშგას დასაცავად!

2016 წლის 27 ოქტომბერს, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭომ თანხმობა მის…