საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ფლორენციაში საარჩევნო უბნის გახსნა

შესავალი: მეგობრებო, ემიგრანტებო და სამშობლოდან დროებით გადმოხვეწილო ხალხო, ვქმნი პეტიციას, რომლის მ…

გახდეს სავალდებულო ტურიზმის სფეროში მოღვაწე პირების ლიცენზირება

პეტიციაზე ხელმომწერნი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – საქა…