საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ქართული კინო

ეროვნული ფილმების წარმოებისთვის სახელმწიფოს მიერ წელიწადში გათვალისწინებულია დაახლოებით იმდენიმე თან…