საკონტაქტო ინფორმაცია
ქართული კინო

დასრულებული

501
500
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ქართული კინო

ეროვნული ფილმების წარმოებისთვის სახელმწიფოს მიერ წელიწადში გათვალისწინებულია დაახლოებით იმდენიმე თანხა, რამდენიც ერთი მცირებიუჯეტიანი ევროპული სურათის დამზადება ჯდება. არსებული მდგომარეობა ვერ იძლევა დარგის სრულფასოვნად განვითარების საშუალებას.

ჩვენ გვინდა, გაიზარდოს ეროვნული კინოს სახელმწიფო ფინანასური მხარდაჭერა.