საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

აიკრძალოს საქართველოში ტიკტოკი (არა ტიკტოკს)

აიკრძალოს საქართველოში აპლიკაცია "TikTok"-ი, რადგან არასრულწლოვანი ბავშვები, რომლებიც ჯერ კიდევ სკოლ…

გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი

გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი !!!ონლაინ სწავლება დიდად არაფრის მომცე…