საკონტაქტო ინფორმაცია
გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი

დასრულებული

20006
20000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს პარლამენტი

გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი

გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი !!!

ონლაინ სწავლება დიდად არაფრის მომცემი არ არის.