საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს საქართველოში ტიკტოკი (არა ტიკტოკს)

საჭიროა 29975 ხელმოწერა

25
30000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

აიკრძალოს საქართველოში ტიკტოკი (არა ტიკტოკს)

აიკრძალოს საქართველოში აპლიკაცია "TikTok"-ი, რადგან არასრულწლოვანი ბავშვები, რომლებიც ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობენ დროს ფლანგავენ უაზრო ხელების ქნევაში. ამას რომ თავი დავანებოთ არის ჩინური აპლიკაცია, რომლიდანაც პირად მონაცემებს იპარავენ და არაა სანდო. 
აიკრძალოს TikTok !!!