საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ელექტროდამტენების განვითარებისთვის ხელშეწყობა

ელექტრომობილების რაოდენობის ზრდა მოითხოვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაფართოებას. ამგვარ ინფრასტრუქტ…