საკონტაქტო ინფორმაცია
ელექტროდამტენების განვითარებისთვის ხელშეწყობა

საჭიროა 4865 ხელმოწერა

135
5000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • თბილისის მერია
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ელექტროდამტენების განვითარებისთვის ხელშეწყობა

ელექტრომობილების რაოდენობის ზრდა მოითხოვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაფართოებას. ამგვარ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით ევროკავშირის საბჭომ ახალი კანონი მიიღო, რომლის თანახმად 2025 წლიდან სწრაფი დამუხტვის სადგურები ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის (TEN-T) გასწვრივ ყოველ 60 კილომეტრზე უნდა განთავსდეს.

 

საქართველო როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყენა, სადაც ყოველწლიურად იზრდება ტურისტებიც რაოდენობაც (ასევე ავტოტრასპორტით მოგზაურებიც), განხორციელებული იქნას შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა 2025 წლიდან ცენტრალურ გზებზე არსებული ბენზიგასამართი სადგურები და სავაჭრო ობიექტები (ყოველ 60 კილომეტრში) ვალდებულნი იყვნენ განათავსონ ელექტრო მანქანების სწრაფი დამუხტვის სადგური მინიმუმ 150 კვტ სიმძლავრის.  აღნიშნული ასევე დადებითათ აისახება ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.

ასეთმა ობიექტებმა უნდა ისარგებლონ დამატებითი საგადასახადო შეღავათებით.

 

ასევე დამატებითი უნდა დაწესდეს დამატებითი შეღავათები ელექტრომობილების წილის გასაზრდელად