საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღება

სავიზო რეჟიმი უნდა იყოს რუსეთისა და ბელორუსიის მოქალაქეთათვის