საკონტაქტო ინფორმაცია
რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღება

საჭიროა 11768 ხელმოწერა

51
11819
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღება

სავიზო რეჟიმი უნდა იყოს რუსეთისა და ბელორუსიის მოქალაქეთათვის