საკონტაქტო ინფორმაცია
რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღება

საჭიროა 11766 ხელმოწერა

53
11819
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღება

სავიზო რეჟიმი უნდა იყოს რუსეთისა და ბელორუსიის მოქალაქეთათვის