საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

რევაზას დაედოს სამუდამი პირში ბანი

როგორც იცით რევაზამ ყველას ტვინი მო.კლა შესაბამისად გვინდა რომ ბანი დაედოს პეტიციაზე ხელმოწერით ეთან…