საკონტაქტო ინფორმაცია
რევაზას დაედოს სამუდამი პირში ბანი

საჭიროა 923 ხელმოწერა

77
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

რევაზას დაედოს სამუდამი პირში ბანი

როგორც იცით რევაზამ ყველას ტვინი მო.კლა შესაბამისად გვინდა რომ ბანი დაედოს

პეტიციაზე ხელმოწერით ეთანხმებით რომ რევაზას დაედოს პირში ბანი სამუდამოდ