საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უკრაინის მოქალაქეებისათვის საქართველოში ყოფნის ვადის გაგრძელების მოთხოვნა

2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა სამხედრო შეჭრა დამოუკიდებელ დ…