საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საუნივერსიტეტო საზოგადოების უარი თავისუფლების, ცოდნის და მომავლის კონტროლს

ჩვენ, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური პერსონალი, მკვლევარები, უმაღლე…