საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

"მედ სფეისის" არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის კვლევის წარმოება

ქალაქ თბილისში არსებული ესთეთიკური ცენტრი "მედ სფეისი"  (მედ სტატუსი)  ანხორცილებს არაკეთილსინდისიერ…