საკონტაქტო ინფორმაცია
"მედ სფეისის" არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის კვლევის წარმოება

საჭიროა 991 ხელმოწერა

9
1000
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

"მედ სფეისის" არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის კვლევის წარმოება

ქალაქ თბილისში არსებული ესთეთიკური ცენტრი "მედ სფეისი"  (მედ სტატუსი)  ანხორცილებს არაკეთილსინდისიერ საქმიანობას, კერძოდ ხალხზე მანიპულირებენ, აბულინგებენ, ატყუებენ და ფსიქოლოგიურად ზემოქმედებენ,რის გამოც ვითხოვთ მოხდეს მათი საქმიანობის გამოკვლევა და სამართლებვრივად გამოძიება.