საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

პენსიები და იმუნიტეტი

გაუქმდეს   პარლამენტარების  პენსიები და იმუნიტეტი