საკონტაქტო ინფორმაცია
პენსიები და იმუნიტეტი

საჭიროა 19996 ხელმოწერა

4
20000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

პენსიები და იმუნიტეტი

გაუქმდეს   პარლამენტარების  პენსიები და იმუნიტეტი