საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გადავარჩინოთ იპოდრომის ტერიტორია !

წინამდებარე პეტიციაზე ხელისმომწერნი მოვითხოვთ: სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ძველი იპოდრომის ტყიან ტერ…