საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ფეხბურთის ფედერაციას

ყველა მოქმედ ფეხბურთელს, რომლებიც თამაშობენ საზღვარგარეთ, შემოსავლების მიხედვით დაუწესდეს, საქართველ…

ბანკებმა ქველმოქმედებისას გაითვალისწინონ

ბანკები სხვა ბანკის საბანკო ანგარიშზე საქველმოქმედო გადარიცხვისას აჭრიან პროცენტს, მაგ 10 ლარის გადა…

საბიუჯეტო მოხელეთა 10%-იანი ზრდის დეფერენცირება შემოსავლების პროპორციულად

მოგეხსენებათ ჯერ კიდევ ე.შევარდნაძის მმართველობისას, სახელფასო ფონდის სიმცირის გამო, სახელფასო დიფერ…