საკონტაქტო ინფორმაცია
ბანკებმა ქველმოქმედებისას გაითვალისწინონ

საჭიროა 1998 ხელმოწერა

2
2000
ადრესატი:
  • ფინანსთა სამინისტრო

ბანკებმა ქველმოქმედებისას გაითვალისწინონ

ბანკები სხვა ბანკის საბანკო ანგარიშზე საქველმოქმედო გადარიცხვისას აჭრიან პროცენტს, მაგ 10 ლარის გადარიცხვისას ოპერაციისთვის 1 ლარს აჭრიან.. არადა ქველმოქმედება ძირითადად შეეხება ოპერაციების დაფინანსებას, მოსახსენიებლებში ავადმყოფთა მოხსენიებას, სოციალურად დაუცველთა კვებას და სხვა.. როცა მითითებულია დანიშნულებაში ამ სახის ქველმოქმედების ხომ შეიძლება არ ჩამოაჭრათ პროცენტები მომსახურების.. მართალია არ არსებობს რეგულირების მექანიზმი, მაგრამ დააწესეთ ქვედა ზღვარი, მაგ 100 ლარამდე და მხოლოდ მის ზევით ჩამოიჭრას.. მადლობა ვინც გამოხმაურება და მოაწერს ელექტრონულად ..