საკონტაქტო ინფორმაცია
ფეხბურთის ფედერაციას

საჭიროა 2499 ხელმოწერა

1
2500
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ფეხბურთის ფედერაციას

ყველა მოქმედ ფეხბურთელს, რომლებიც თამაშობენ საზღვარგარეთ, შემოსავლების მიხედვით დაუწესდეს, საქართველოს ფარგლებში ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაფინანსება, საქართველოში არსებულ საფეხბურთო სკოლებში, დიფერენცირებული სახით, წლებისა და თანხების მიხედვით, რომლებსაც არ აქვთ სახსრები, სპეციალური დამუშავებული პროგრამების გათვალისწინებით. ფედერაციას, თუ აქვს ასეთი პროგრამების კონტროლისა და იურიდიული კუთხით ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, უეფას საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად, კარგი იქნებოდა ზემოაღნიშნულის განვითარება. აღნიშნულის მაგალითი გვაქვს, ჯანო ანანიძის მხრიდან, რომელიც ორ პერსპექტიულ ახალგაზრდა ქობულეთელ ფეხბურთელს უწყობს ხელს ფინანსურად, ვინაიდან, აღნიშნულს მისთვისაც გარკვეული პერსპექტივაც გააჩნია, როგორც ვთქვათ კარგ ინვესტიციაში თანხის ჩადებას, თუმცა ამჯამად, როგორც ვიცით ანანიძე, უკვე აღარაა მოქმედი ფეხბურთელი. ამ ყველაფრის აზრი იმაშია, რომ განხორციელდეს სისტემატიზაცია, რათა გარკვეული სელექციური მიდგომა გამომუშავდეს და მიეცეს პრაქტიკული გამოყენება.