საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ქ. ვალენსიაში საარჩევნო უბანის გახსნა

რათა ესპანეთის სამეფოს ქ. ვალენსიაში მცხოვრებმა საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებმა ისა…