საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ვალენსიაში საარჩევნო უბანის გახსნა

საჭიროა 884 ხელმოწერა

116
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი

ქ. ვალენსიაში საარჩევნო უბანის გახსნა

რათა ესპანეთის სამეფოს ქ. ვალენსიაში მცხოვრებმა საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლონ საკუთარი უფლებებით და შეძლონ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა.


ასოციაციის "პატარა საქართველო ვალენსიაში" ხელმძღვანელი.

ვრცლად