საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გამოიყოს ილიას უნივერსიტეტში კომპიუტერების ოთახი.

ილიას უნივერსიტეტში ბ207 ოთახში წლების განმავლობაში  გვქონდა  კომპიუტერების ოთახი. მას შემდეგ რაც ცე…