საკონტაქტო ინფორმაცია
გამოიყოს ილიას უნივერსიტეტში კომპიუტერების ოთახი.

საჭიროა 195 ხელმოწერა

5
200
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გამოიყოს ილიას უნივერსიტეტში კომპიუტერების ოთახი.

ილიას უნივერსიტეტში ბ207 ოთახში წლების განმავლობაში  გვქონდა  კომპიუტერების ოთახი. მას შემდეგ რაც ცე კორპუსი დაკეტეს, კომპიუტერების ოთახში სხვადასხვა ლექციები ტარდება, მათ შორის სტატისტიკა. ლექციების გარეთ სტუდენტები ვერ ვახერხებთ ამ ოთახით სარგებლობას, გთხოვთ ცალკე გამოგვიყოთ კომპიუტერების ოთახი, რადგან შესაძლოა სტუდენტმა ვერ მოახერხა სახლში პრეზენტაციის, დავალების შესრულება  და ნოუთბუქი ვერ დააქვს უნიში, ან უბრალოდ ლექციების მერე სურს ზემოთქმულის შესრულება.