საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დაიკლოს ქალაქის მართვის გამოცდების ფასმა

დღესდღეობით ადამიანთა ყოფა არშეესაბამება კონსტიტუციის თანხებს, რომლებიც მოითხოვება ადამიანისგან(მაგა…