საკონტაქტო ინფორმაცია
დაიკლოს ქალაქის მართვის გამოცდების ფასმა

საჭიროა 9994 ხელმოწერა

6
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

დაიკლოს ქალაქის მართვის გამოცდების ფასმა

დღესდღეობით ადამიანთა ყოფა არშეესაბამება კონსტიტუციის თანხებს, რომლებიც მოითხოვება ადამიანისგან(მაგალითად მართვის მოწმობის  მეორე ეტაპი „ქუჩა“ ) ყოველივე ეს უნდა იქნას გამოსწორებული (შემცირებული) , რათა ყველასთვის გახდეს ხელმისაწვდომი


რატი ქამადაძე , აჭარიდან, სტუდენტი.

ვრცლად