საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

კანონით დაისაჯოს რუსთავწყალი არაკომპეტენტური და უნიათო საქმიანობისთვის !

რუსთავწყალი ყოველჯერზე გამოირჩევა არაკომპეტენტური და უნიათო საქმიანობით. კანონის ფარგლებში დაისაჯოს …