საკონტაქტო ინფორმაცია
კანონით დაისაჯოს რუსთავწყალი არაკომპეტენტური და უნიათო საქმიანობისთვის !

საჭიროა 4980 ხელმოწერა

20
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს სახალხო დამცველი

კანონით დაისაჯოს რუსთავწყალი არაკომპეტენტური და უნიათო საქმიანობისთვის !

რუსთავწყალი ყოველჯერზე გამოირჩევა არაკომპეტენტური და უნიათო საქმიანობით. კანონის ფარგლებში დაისაჯოს და დაეკისროს საურავი მოსახლეობის უფლების უხეშად დარღვევის გამო