საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საერთაშორისო მარში საქართველოს მხარდაჭერისათვის

საქართველოს მოქალაქეებო   რუსეთის ომმა უკრაინაში, ტერორისტების შეტევამ ისრაელზე საფუძველი დაუდო ახალ…