საკონტაქტო ინფორმაცია
შეეცვალოს მოსკოვის პროსპექტს დასახელება და გახდეს ქ.ჩოლოყაშვილის გამზირი

საჭიროა 8836 ხელმოწერა

1164
10000
ადრესატი:

შეეცვალოს მოსკოვის პროსპექტს დასახელება და გახდეს ქ.ჩოლოყაშვილის გამზირი

შეიცვალოს საბჭოთა კავშირთან და მტერ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული დასახელებები, ხოლო საქართველოსთვის მოღვაწე პირებს მივაგოთ დამსახურებული პატივი