საკონტაქტო ინფორმაცია

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ხართ თუარა თანახმა შეიქმნას სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი, პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში?

საჭიროა 676 ხელმოწერა

1324
2000
ადრესატი:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ხართ თუარა თანახმა შეიქმნას სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი, პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში?

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე