საკონტაქტო ინფორმაცია
ხართ თუარა თანახმა შეიქმნას სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი, პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში?

დასრულებული

2003
2000
ადრესატი:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ხართ თუარა თანახმა შეიქმნას სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი, პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში?

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სამონადირეო მეურნეობა და ველური ფრინველების საშენი პალიასტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე