საკონტაქტო ინფორმაცია
არა 300 ლარს ზემოთ განბაჟებას

საჭიროა 1993 ხელმოწერა

7
2000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • ფინანსთა სამინისტრო

არა 300 ლარს ზემოთ განბაჟებას

საქართველოს კანომდებლობით.
განბაჟებას ექვემდებარება 300 ლარზე მეტი ღირებულების, 30კგ-ზე მეტი წონის ან ერთგვაროვანი საქონელი.

მოვითხოვოთ!!!

რომ:
1) გაიზარდოს ფასის ლიმიტი 600 ლარამდე.
2) გაიზარდოს წონის ლიმიტი 60 კილოგრამამდე.
3) გაიზარდოს ერთგვაროვანი საქონელის ლიმიტი 15 ცალამდე.