საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ სალომე ტეტიაშვილი გავიდეს X-facor –ში

საჭიროა 1364 ხელმოწერა

136
1500
ადრესატი:

მოვითხოვთ სალომე ტეტიაშვილი გავიდეს X-facor –ში

სალომე ძალიან ნიჭიერი მომღერალია. მას უნდა იცნობდეს მთელი საქართველო.