საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ სალომე ტეტიაშვილი გავიდეს X-facor –ში

საჭიროა 1363 ხელმოწერა

137
1500
ადრესატი:

მოვითხოვთ სალომე ტეტიაშვილი გავიდეს X-facor –ში

სალომე ძალიან ნიჭიერი მომღერალია. მას უნდა იცნობდეს მთელი საქართველო.