საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს ცირკი და ზოოპარკი

საჭიროა 1425 ხელმოწერა

75
1500
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • თბილისის საკრებულო
  • თბილისის მერია
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • საქართველოს პროკურატურა
  • ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
  • ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

აიკრძალოს ცირკი და ზოოპარკი

აიკრძალოს ცირკი და ზოოპარკი

ნუ დავტანჯავთ ცხოველებს ჩვენი ვითომ "ლამაზი" სანახაობისთვის.