საკონტაქტო ინფორმაცია
Ჩაიკეტოს საქართველოს საზღვრები რუსი "ტურისტებისთვის"

საჭიროა 9991 ხელმოწერა

9
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

Ჩაიკეტოს საქართველოს საზღვრები რუსი "ტურისტებისთვის"

Პეტიცია შეიქმნა საქართველოს კეთილდღეობისთვის.

Ეს პეტიცია არ მიეკუთვნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მოძრაობას, გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა.

Პეტიცია არის ხალხის, რადგან ვერ დაველოდებით ვერც ერთ მთავრობას, რომ ისაუბროს და იმოქმედოს საქართველოს მოსახლეობის მაგივრად.