საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს რუსული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე

საჭიროა 9909 ხელმოწერა

91
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

აიკრძალოს რუსული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე

ვინაიდან რუსული სამაუწყებლო ტელევიზიები შემჩნეული არიან ცრუ, პროპაგანდისტური, ძალადობრივი ინფორმაციის გავრცელებაში აიკრძალოს მათი მაუწყებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე


ბიზნესკონსულტანტი მარკეტოლოგი

ვრცლად