საკონტაქტო ინფორმაცია
უარი მატჩზე რუსეთის ნაკრებთან!

საჭიროა 4464 ხელმოწერა

536
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

უარი მატჩზე რუსეთის ნაკრებთან!

რამდენადაც, რუსეთის რაგბის კავშირი პუტინის ფაშისტური რეჟიმის ნაწილია, უკრაინაში მიმდინარე ინტერვენციით მსოფლიოში შექმნილი ახალი რეალობიდან გამომდინარე,

ვ ი თ ხ ო ვ თ,

ჩაიშალოს 27 თებერვალს რუსეთის რაგბის ნაკრებთან დაგეგმილი მატჩი!