საკონტაქტო ინფორმაცია
მუხიანის ცენტრალური პარკი

საჭიროა 7225 ხელმოწერა

2775
10000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • თბილისის საკრებულო
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მუხიანის ცენტრალური პარკი

მოვითხოვთ  მუხიანის მოსახლეობა, ყოფილი სიონის სტადიონზე  გაკეთდდეს  მუხიანის ცენტრალური პარკი