საკონტაქტო ინფორმაცია
შეიქმნას საგამოძიებო კომისია ცხოველების დახოცვის ფაქტზე

დასრულებული

77
50
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

შეიქმნას საგამოძიებო კომისია ცხოველების დახოცვის ფაქტზე