საკონტაქტო ინფორმაცია
დავდგათ თბილისში ირაკლი ჩარკვიანის ძეგლი

საჭიროა 4977 ხელმოწერა

23
5000
ადრესატი:

დავდგათ თბილისში ირაკლი ჩარკვიანის ძეგლი

. . . იმიტომ, რომ „ჩვენ ვართ კულტურული ტომი, რომელიც კიდევ ერთხელ გადაირჩენს თავს..." ვრცელი აღწერილობა იხილეთ ბმულზე: http://www.tabula.ge/ge/story/72872-ratom-minda-rom-chems-qalaqshi-ikos-irakli-charkvianis-dzegli