საკონტაქტო ინფორმაცია
დაწესდეს ღირსეული საათობრივი სექტორალური მინიმალური ხელფასი!

საჭიროა 8121 ხელმოწერა

1879
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

დაწესდეს ღირსეული საათობრივი სექტორალური მინიმალური ხელფასი!

საქართველოში მინიმალური ხელფასი განსაზღვრულია 1999 წლის პრეზიდენტის ბრძანებულებით და შეადგენს თვეში 20 ლარს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით, მინიმალური ხელფასის მთავარი მიზანი მშრომელის დაცვაა დაბალი და არასამართლიანი ანაზღაურებისგან. იგი უზრუნველყოფს საარსებო მინიმუმს დასაქმებულთათვის. მოგეხსენებათ, არსებული მინიმალური ხელფასით აღნიშნული მიზნის უზრუნველყოფა შეუძლებელია.

შესაბამისად, მოვითხოვთ დაწესდეს ღირსეული საათობრივი მინიმალური ხელფასი სექტორების მიხედვით.

 

პატივისცემით,

პროგრესის ცენტრი