საკონტაქტო ინფორმაცია
" დაგვიბრუნეთ-ეროვნება"

საჭიროა 49971 ხელმოწერა

29
50000
ადრესატი:

" დაგვიბრუნეთ-ეროვნება"

საქართველოს “რადიკალ-პატრიოტები”-ს ინიციატივით, ეროვნულობის სტატუსის აღიარების მიზნით, მოქალაქეთა მოწმობაში (პასპორტში) ეროვნების მითითების აღმნიშვნელი გრაფის მოთხოვნით.