საკონტაქტო ინფორმაცია
16 ნოემბერს ფორუმის მოდერაციის მიერ დასჯილების შეწყალება

საჭიროა 78 ხელმოწერა

22
100
ადრესატი:

16 ნოემბერს ფორუმის მოდერაციის მიერ დასჯილების შეწყალება

16 ნოემბერს თბილისის ფორუმზე, თვისუფლების იდეით აღტკინებული ახალგაზრდები, სასტიკად და დაუნდობლად იყვნენ დასჯილნი ფორუმის ადმინისტრაციის მიერ. მოვითხოვოთ მათი დაუყოვნებელი ამნისტია!